دادسرای ناحیه 10 تهران

اجرای دادسرای ناحیه 10 تهران

کارفرما : معاونت اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه

مشاور :  مهندسین مشاور آرمه هرم

پیمانکار :انرژی سازه آبان

 

اجرای اسکلت فلزی و سقف عرشه فولادی  دادسراهای شش گانه {شامل ناحیه های (دو/هفت/ده) و مجتمع های قضایی صدرو خانوداه } با زیر بنای حدود 47000 متر مربع

اسکلت اجرا شده از نوع فلزی پیچ و مهره و همچنین سقف از نوع عرشه فولادی

زمان اجراء با تحقق کامل برنامه زمانبندی به مدت 8 ماه بوده است

 

این پروژه تحویل گردیده است.

http://www.energysaze.com/post/27/دادسرای-ناحیه-10-تهران
صفحه اصلی