3000 مسکن مهر

 •  
 •  
 • اجرای 3000 مسکن مهر

  کارفرما : شرکت عمران شهر جدید هشتگرد

  پیمانکار: انرژی سازه آبان

   

  اجرای کامل کلیه عملیات ساختمانی پروژه1000واحدی مسکن مهرشامل محوطه سازی، طراحی ، آماده سازی و معماری واحدها با زیربنای52000متر مربع در زمینی به مساحت 5/5 هکتار دراین پروژه حجم بتن مورداستفاده45000مترمکعب ، حجم میلگرد400تن ، حجم اسکلت فلزی6000 تن و حجم دیوار  3Dپانل 65000 مترمربع می باشد و همچنین در آن ازاسکلت فلزی پیچ ومهره، سقف سبک و تکنولوژی ساخت مسکن به روش صنعتی استفاده می شود.

  همچنین

  اجرای کامل کلیه عملیات ساختمانی پروژه2000واحدی مسکن مهرشامل محوطه سازی، طراحی ، آماده سازی و معماری واحدها با زیربنای پروژه 200.000متر مربع درزمینی به مساحت 40 هکتار دراین پروژه حجم میلگرد10.000 تن ، حجم اسکلت فلزی 5000 تن و همچنین در آن از اسکلت فلزی پیچ و مهره، سقف سبک و تکنولوژی ساخت مسکن به روش صنعتی استفاده  شده است.

  و

  پروژه ویلایی مسکن مهرپامچال در220 بلوک 3 واحدی در مجموع 666 واحد با معماری و طراحی زیبا در شهر جدید هشتگرد شامل طراحی ، آماده سازی  و معماری و انجام عملیات آماده سازی واحداث واحدهای مسکونی میباشد. سازه این پروژه بصورت قالب تونلی tunnel form اجرا گردیده و در مرحله نازک کاری می باشد.