ساختمان اداری پتروشیمی شیراز

صفحه اصلی      پروژه ها      پروژه های اداری و تجاری        ساختمان اداری پتروشیمی شیراز
 •  
 •  
 • اجرای ساختمان اداری پتروشیمی شیراز

  کارفرما :شرکت  پتروشیمی شیراز

  مشاور :  مهندسین مشاور البرز فارس

  پیمانکار:انرژی سازه آبان

   

  اجرای کامل کلیه عملیات ساختمانی  ساختمان اداری شرکت پتروشیمی شیراز شامل اجرا ی سقف ها و عملیات ابنیه بطور کامل و عملیات تاسیسات الکتریکی و مکانیکی به مساحت تقریبی 18000 متر مربع در 12 طبقه
  و موتورخانه نیز شامل دو دستگاه  چیلر جذبی 150 تن ، دو دستگاه  بویلر 450.000 Kcal/hr  ، یک دستگاه ژنراتور 500 kva  و 12 دستگاه هوارسان با 12.000 cfm می باشد.

  این پروژه تحویل گردیده است.