شبستان جنوبی حرم امام خمینی

اجرای شبستان جنوبی حرم امام خمینی (ره)

کارفرما : سازمان مهندسی و عمران شهر تهران

مشاور :  مهندسین مشاور تینا فرآیند

پیمانکار :انرژی سازه آبان

 

اجرای کامل کلیه عملیات ساختمانی پیش ورودی حرم مطهرامام خمینی(ره)که  شامل (ابنیه ،تأسیسات برقی ،تأسیسات مکانیکی) شامل4بلوک باکاربری های مختلف است و زیر بنای پروژه درمجموع 16هزارو 800مترمربع می باشد.

شامل بلوکهای4گانه پیش ورودی است  این ساختمان اداری شامل امکانات مختلفی ازقبیل سالن آمفی تئاتر،سالن کنفرانس ودفاتراداری می باشد .

این پروژه تحویل گردیده است.

https://www.energysaze.com/post/3/شبستان-جنوبی-حرم-امام-خمینی
صفحه اصلی