مرمت و بازسازی برج آزادی تهران

صفحه اصلی      پروژه ها      مرمت و بازسازی        مرمت و بازسازی برج آزادی تهران
 •  
 •  
 • مرمت و بازسازی برج آزادی تهران

  کارفرما : سازمان مهندسی و عمران شهر تهران

  مشاور :  مهندسین مشاور عمارت خورشید

  پیمانکار :انرژی سازه آبان

   

  اهم فعالیت های اجرا شده در پروژه بهسازی میدان آزادی
   1) برچیدن کلیه سنگ های محوطه برج آزادی
   2) عایق کاری به متراژ حدود 42000 متر مربع از عایق خاص ورزیران به صورت سه لایه با مشخصات خاص

   3) اجرای محدوده سنگ فرش محوطه ی برج آزادی

   4) اجرای پوشش بام سبز جهت اجرای فضای سبز محوطه به متراژ حدود 7000 متر مربع

           4-1)اجرای سیستم آبیاری هوشمند زیر سطحی

           4-2) اجرای چمن به متراز 5000 متر مربع

   

  این پروژه تحویل گردیده است.