پردیس 1 دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس

صفحه اصلی      پروژه ها      پروژه های اداری و تجاری        پردیس 1 دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس
 •  
 •  
 • اجرای پردیس 1 دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس

  کارفرما : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان هرمزگان

  مشاور : مهندسین مشاور تلاش نقش جهان

  پیمانکار: انرژی سازه آبان

   

  اجرای کامل کلیه عملیات ساختمانی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه هرمزگان شامل عملیات اجرای ساختمان كتابخانه ، ‌سلف سرويس ، محوطه سازي وتاسیسات زيربنايي اولويت اول پرديس وتكيمل كارهاي باقيمانده دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان بازیربنای حدود80000 مترمربع

  ساختمان كتابخانه به مساحت1500 مترمربع دريك طبقه بااسكلت فلزي، ساختمان سلف سرويس به مساحت1200 مترمربع دریک طبقه بااسكلت فلزي، محوطه ‌سازي به مساحت 70000 مترمربع باتاسيسات زيربنايي ، دانشكده علوم پزشكي در4 طبقه با اسكلت فلزي به مساحت5600 مترمربع می باشد . 
  این پروژه تحویل گردیده است.