سرای محله باقری

اجرای سرای محله باقری

کارفرما : شهرداری منطقه 22 تهران

مشاور :  مهندسین مشاور پل میر

پیمانکار:انرژی سازه آبان

 

اجرای کامل کلیه عملیات ساختمانی  سرای محله شهید باقری بازیربنای تقریبی حدود3500مترمربع

اسکلت بتنی از بتن پیش تنیده ، نوع سقف ها دال بتنی پیش تنیده ، سیستم سرمایش و گرمایش ازنوع چیلر جذبی و موتورخانه و همچنین نما  بصورت کامپوزیت و شیشه فریم لس مورد استفاده قرار گرفته است.

این پروژه تحویل گردیده است.

https://www.energysaze.com/post/35/سرای-محله-باقری
صفحه اصلی