مجتمع مسکونی پاسارگاد

اجرای مجتمع مسکونی پاسارگاد

کارفرما :تعاونی مسکن کارکنان  بانک کشاورزی

مشاور :  مهندسین مشاورتدبیر ساحل پارس

پیمانکار :انرژی سازه آبان

 

اجرای کامل کلیه عملیات  ساختمانی (اسکلت ، سفت کاری ، تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی) ، محوطه سازی ، حصار کشی ، راه اندازی مجتمع مسکونی پاسارگاد با زمینی به مساحت حدود 6000 متر مربع

ساختمان اصلی از نوع اسکلت بتنی بازیربنای 42000 مترمربع در 26 طبقه

شامل 4 طبقه زیر زمین ، 1طبقه همکف ، 21 طبقه ی مسکونی و 204 واحد می باشد

همچنین  تجهیزات ساختمان شامل سیستم شبکه ، سیستم اعلام حریق،سیستم تلفن مرکزی ، سیستم حفاظتی دوربین مدار بسته،سیستم موتورخانه مرکزی شامل ( چیلر جذبی، فن کوئل و ...) می باشد.    

این پروژه تحویل گردیده است.

https://www.energysaze.com/post/38/مجتمع-مسکونی-پاسارگاد
صفحه اصلی