بیمارستان 220 تخت خوابی سراب

صفحه اصلی      پروژه ها      پروژه های بیمارستانی، مذهبی و ورزشی        بیمارستان 220 تخت خوابی سراب
 •  
 •  
 • اجرای بیمارستان 220 تخت خوابی سراب

  کارفرما : ورازت راه و شهرسازی سازمان مجری  ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی

  مشاور :  مهندسین مشاور رازیگران

  پیمانکار:انرژی سازه آبان

   

  اجرای کامل کلیه عملیات ساختمانی  وتاسیساتی بیمارستان 235 تختی سراب شامل انجام عملیات سفت کاری  ، نارک کاری ساختمان های اصلی وکلیه عملیات های ساختمان های جنبی وتاسیسات مکانیکی وبرقی بیمارستان،محوطه سازی و حصارکشی با زیربنای 20000مترمربع

  ساختمان اصلی در 4 طبقه و ساختمانهای جنبی با زیر بنای  1700 متر مربع و همچنین محوطه سازی در سطحی برابر 19000 مترمربع ، و همچنین موتورخانه نیز شامل دو دستگاه چیلر جذبی 250 تنی، دو دستگاه بویلربخار 14.552lb/hr  و دو دستگاه ژنراتر 800 KVA می باشد.

  این پروژه تحویل گردیده است.