بیمارستان 400 تخت خوابی رشت

صفحه اصلی      پروژه ها      پروژه های بیمارستانی، مذهبی و ورزشی        بیمارستان 400 تخت خوابی رشت
 •  
 •  
 • اجرای بیمارستان 400 تخت خوابی رشت

  کارفرما : ورازت راه و شهرسازی سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی

  مشاور :  مهندسین مشاور ایران  آرک

  پیمانکار:انرژی سازه آبان

   

  شرح پروژه:

  اجرای کامل کلیه عملیات ساختمانی وتاسیساتی بیمارستان آموزشی  400 تختخوابی رشت با زیربنای حدود 38700 مترمربع شامل اجرای عملیات سفتکاری، نازک کاری ، تاسیسات مکانیکی وبرقی ساختمان اصلی،ساختمان طرح توسعه و ساختمانهای جنبی

  ساختمان اصلی بازیربنای 26000مترمربع در3 تا 9 طبقه، اجرای عملیات اسکلت بتنی،سفتکاری،نازک کاری ، تاسیسات مکانیکی وبرقی ساختمان طرح توسعه با زیربنای حدود10400 مترمربع در4 طبقه ساختمان های جنبی با زیربنای حدود2300 مترمربع در1طبقه  

  تاسیسات ساختمانی شامل چهار دستگاه چیلر جذبی 500 تنی، سه دستگاه بویلربخار 13.200 lb/hr و سه دستگاه ژنراتور700 KVA می باشد و همچنین کلیه دیوارهای داخلی از گچ برگ ضد رطوبت ( کناف) می باشد .